Lidmaatschap

Wat heeft het WPE lidmaatschap u te bieden
Leden hebben voorrang bij deelname aan activiteiten en kunnen veelal tegen een gereduceerd tarief deelnemen. Gezinsleden die met het hoofd-lid op 1 aanspanning deelnemen aan activiteiten, worden gezien als lid. Echter, zij zijn niet stemgerechtigd.
Leden ontvangen het clubblad met een terugblik op het afgelopen activiteiten en de agenda voor het lopende jaar.
Jaarlijks brengt het bestuur verslag uit van het afgelopen jaar tijdens de algemene ledenvergadering.

Kosten lidmaatschap
€ 45,00 / jaar. Het lidmaatschap is persoonlijk. Een verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Het verenigingsboekjaar loopt van 31 oktober tot 31 oktober.

Hoe wordt u lid
U kunt zich schriftelijk, per mail of mondeling aanmelden als lid bij het WPE secretariaat. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Opzeggen van lidmaatschap
Statutair is bepaald dat opzeggen schriftelijk dient te gebeuren bij het secretariaat met een opzegtermijn van een maand. Opzeggingen dienen dus voor 1 september, een maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, binnen te zijn.
Indien u later dan 1 september opzegt, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar met de daarbij behorende betaalverplichting.
Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap leidt niet tot teruggave van de jaarlijkse bijdrage.

Jeugdlidmaatschap WPE
Het jeugdlidmaatschap is persoonlijk. Gezinsleden die aan jeugdactiviteiten willen deelnemen maar geen lid zijn van de WPE, worden als niet-lid gezien en kunnen als zodanig deelnemen.

Kosten jeugdlidmaatschap WPE
€ 25,00 / jaar.

Gezinslidmaatschap WPE
Thuis wonende kinderen en hun ouders vallen onder dit lidmaatschap.
Deelname aan alle ruiter evenementen tegen een vastgesteld inschrijfgeld voor leden.
Deelname aan alle aangespannen ritten tegen een vastgesteld inschrijfgeld voor leden, dit geldt ook voor passagiers.

Kosten gezinslidmaatschap WPE
€ 57,50 / jaar.

Inschrijfformulieren
Verschillende formulieren zijn als pdf document te downloaden en te bekijken met het programma Adobe Acrobat Reader© wat een gratis programnma is. Heeft u dit programma nog niet op uw computer dan kunt u het op www.adobe.nl downloaden.

De meeste overige bestanden zijn z.g. Word documenten die u met Word of een soortgelijk programma kunt openen. Heeft u nog suggesties van bestanden die u hier nog mist, mail dit naar info@wpeemland.nl zodat deze pagina nog vollediger wordt.