Overweg Dolderseweg/Wieksloterweg afgesloten

Gepubliceerd op 27-03-2017

Vorig jaar oktober heeft er een ernstig incident plaatsgevonden op deze overgang. Gelukkig is het door snel handelen van een instructrice van Nieuw Eldorado goed afgelopen. Een groep ruiters van Nieuw Eldorado passeerde de overgang, daarbij werd de groep doorkruist door een mountainbiker, de pony van 1 van de meisjes schrok hiervan en bleef op de overgang staan. Tot overmaat van ramp gingen de bomen dicht en dan kun je nergens meer naar toe. De instructrice is van haar paard gesprongen en onder de boom doorgegaan, heeft de pony met berijdster gepakt en tegen de slagboom aangedrukt. Toen raasde de trein al langs. Het is maar net goed gegaan, als het een lastige pony was geweest waren ze echt aangereden. De gemeente is gevraagd om veilgheidsmaatregelen op deze overgang te nemen. Er is een uitgebreid overleg geweest met beleidsmakers en uitvoerend orgaan van de Gemeente, Nieuw Eldorado, de WPE, de KNHS, paardensport Utrecht en Prorail. Bij nader onderzoek is gebleken dat de overgang alleen is ingericht voor voetgangers en fietsers. Dus ruiters en aanspanningen mogen er wettelijk gezien niet komen. Omdat Prorail de overgang, in verband met de hoge kosten die hier aan verbonden zijn, niet wil aanpassen, kan de Gemeente in het kader van aansprakelijkheid niets anders doen dan het besluit om hem voor ruiters en aanspanningen af te sluiten te nemen. De Wethouder mevr. van Berkel betreurt dat deze maatregel genomen moet worden, want zij begrijpt dat het een mooie doorsteek was naar de ruiterpaden in de duinen. De Wethouder gaat diverse maatregelen nemen, zodat de alternatieve route via de spoorwegovergang aan de Foekenlaan zo veilig mogelijk wordt gemaakt. De aktie bestaat uit de volgende maatregelen; Het aanbrengen van een strook in de berm (aan de spoorkant) voor ruiters. Voor menners is er minder noodzaak en er is ook onvoldoende ruimte in de berm voor een menpad; Een parkeerverbod vaststellen voor de strook aan de spoorkant van de Dolderseweg; Een verkeersplateau aanbrengen op het kruispunt Dolderseweg en Wieksloterweg met snelheidsremmende maatregelen; Parkeervakken op de parkeerplaats bij de Foekenlaan/ Lange Duinen markeren, zodat de capaciteit van de parkeerplaats kan worden verhoogd en het parkeren op de Dolderseweg zoveel mogelijk kan worden beperkt. De WPE heeft zich er bij neergelegd en nadrukkelijk gevraagd om naar deze omgeving te kijken en het alternatief zo veilig mogelijk te maken.


Nieuwsoverzicht